Opgelucht ademhalen

Zoutkamer Kampen

Astma

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, die samengaat met een verhoogde prikkelbaarheid en vernauwing van de luchtwegen.

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, die samengaat met een verhoogde prikkelbaarheid en vernauwing van de luchtwegen. Als mensen prikkelende stoffen (allergenen) inademen ontstaan klachten als benauwdheid, hoesten en/of een piepende ademhaling. Andere mogelijke veroorzakers van een astma-aanval zijn: sommige medicijnen, koude lucht, infecties aan de luchtweg en/of lichamelijke inspanning.

Copd

Bij COPD zijn uw longen beschadigd. Ademen is moeilijker en u heeft minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte)

Door de beschadiging van de longen wordt het ademen moeilijker, met als gevolg dat het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Normale activiteiten, zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden, kunnen daardoor heel lastig worden.

Zouttherapie is een natuurlijke behandelmethode waarbij medicinaal aerosolzout wordt ingeademd. Hiermee worden de symptomen van astma, zoals ontstekingen en ernstige vernauwingen van de luchtwegen, tegengegaan. Ook dood het medicinaal aerosolzout de aanwezige bacteriën en reinigt het de luchtwegen van overtollig slijm.

Medicijngebruik, zoals ontstekingsremmers (seretide) en luchtwegverwijders, kan vaak drastisch worden teruggebracht en zijn soms helemaal niet meer nodig. Een groot aantal astmapatiënten is na een behandeling van meerdere sessies in een Zoutkamer langdurig nagenoeg klachtenvrij.

Longemfyseem

Longemfyseem is een toestand waarin de longen sterker uitgerekt zijn dan normaal, de elasticiteit van de longen is verminderd en de uitademingssnelheid is verlaagd. Dit heeft tot gevolg dat de betrokkene kortademig wordt, snel moe is en weinig energie heeft. Uiteindelijk kan dat leiden tot permanente benauwdheid, zelfs in rust.

Een aantal sessies in een Zoutkamer zal de vitaliteit doen verbeteren en het ademhalen vergemakkelijken. Zouttherapie dood en reinigt de in de longen aanwezige bacteri&*euml;n, allergenen, tabaksresten en slijm zodat het ademhalen makkelijker zal gaan en de vitaliteit weer kan toenemen.

Allergie

Zouttherapie biedt al na een aantal sessies verlichting bij mensen die last hebben van allergieën en werkt daarnaast preventief om herhaling te voorkomen.
Allergische reacties van ons lichaam op allergenen (bijv. pollen, stuifmeel of andere stofjes in de lucht) zorgen voor irritaties aan de slijmvliezen. Het zout zorgt voor een afname van het slijm en dood de aanwezige bacteriën en allergenen. De symptomen van allergieën zoals hoesten, jeuk en niezen zullen drastisch verminderen en soms zelfs helemaal verdwijnen.

Lange termijnstudies in Rusland over een periode van 10 jaar geven blijk van een opmerkelijke verbetering van de toestand van allergiepatiënten. Dit heeft ertoe geleid dat halotherapie in een Zoutkamer erkend is als een officiële allergiebehandeling door het Russische ministerie van gezondheid en andere instanties in Europa.

038 333 27 27

info@zoutkamer-kampen.nl

Reigerweg 13-15 
8263 BB Kampen Nederland
Tel. 038 333 2727
info@zoutkamer-kampen.nl
Zoutkamer Kampen is onderdeel van Hoofdkwartier Kampen

Reigerweg 13-15 info@zoutkamer-kampen.nl

Stel een vraag

Versturen